Projectes

sant llorenç

2020

1 2 1K ∞

2019

EL COR

2018

Mantra

2018

Lliure o descansar

2016

Viatges i flors

2014

Amb pèls i senyals

2013

Terrats

Una gira cada estiu

MÈTODE CREATIU

Més enllà de la música